วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2557

ปฏิทินวันพระ ประจำปี 2557


ปฏิทินวันพระ ประจำปี 2557

             เดือนมกราคม

             วันพุธที่ 8 มกราคม 2557 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2
             วันพุธที่ 15 มกราคม 2557 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2
             วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2557 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 2
             วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2557 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 2

             เดือนกุมภาพันธ์

             วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3
             วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ตรงกับ วันมาฆบูชา
             วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 3
             วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 3

             เดือนมีนาคม

             วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4
             วันเสาร์ที่ 15 มีนาคม 2557 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4
             วันอาทิตย์ที่ 23 มีนาคม2557 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 4
             วันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 4

             เดือนเมษายน

             วันจันทร์ที่ 7 เมษายน 2557 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 5
             วันจันทร์ที่ 14 เมษายน 2557 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ตรงกับ วันสงกรานต์
             วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 5
             วันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2557 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 5

             เดือนพฤษภาคม

             วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6
             วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2557 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตรงกับ วันวิสาชบูชา
             วันพุธที่ 21 พฤษภาคม 2557 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6
             วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 6

             เดือนมิถุนายน

             วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7
             วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7
             วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 7
             วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 7             เดือนกรกฎาคม

             วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 8
             วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ตรงกับ วันอาสาฬหบูชา
             วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม 2557 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 8
             วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม 2557 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 8

             เดือนสิงหาคม

             วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2557 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 9
             วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2557 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9
             วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 9
             วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 9

             เดือนกันยายน

             วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10
             วันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10
             วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 10
             วันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 10

             เดือนตุลาคม

             วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11
             วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ตรงกับ วันออกพรรษา
             วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 11
             วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2557 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 11
             วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 12

             เดือนพฤศจิกายน

             วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตรงกับ วันลอยกระทง
             วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 12
             วันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เป็นวันแรม 15 ค่ำ เดือน 12
             วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1

             เดือนธันวาคม

             วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1
             วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557 เป็นวันแรม 8 ค่ำ เดือน 1
             วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 เป็นวันแรม 14 ค่ำ เดือน 1
             วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2557 เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2

www.artyhouse.net