วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ชีวิตเปรียบด้วยฟองน้ำ


พระพุทธองค์ ทรงเปรียบชีวิตที่แสนสั้น

ไว้เจ็ดแบบ

ในอังคุตรนิกาย

วันนี้

ขอยกมา  ๑  แบบ  ก่อน


"เปรียบด้วยฟองน้ำเมื่อฝนตกหนักหนาเม็ด

ฟองน้ำที่เกิดจากหยาดฝน  ย่อมตั้งขึ้น


และแตกกระจายไปอย่างรวดเร็วฉันใ


ชีวิตก็ฉันนั้น


เช่นฟองของน้ำ


เป็นชีวิตที่สั้น  ไม่อาจตั้งอยู่ได้นาน


แตกดับง่าย  มีประมาณนิดหน่อย


มีความทุกข์มาก  มีความคับแค้นมาก"